Cantor

Een muzikale strijd

De kracht van muziek, gevat in een

ontroerende roman

De oude vioolbouwer Aurélien Ricard heeft zijn leven gewijd aan een droom: het bijeen brengen van de beste violist en de meest bijzondere viool op aarde. Alleen het beste is goed genoeg om het mooiste muziekstuk dat uit het menselijk brein is voortgekomen te spelen: de Chaconne van Bach. Ricard heeft er echter geen rekening mee gehouden dat de uitverkoren virtuose violist niet zomaar doet wat hem opgedragen wordt. Omdat de informatie slechts in kleine hapjes aan de lezer wordt prijsgegeven, bouwt zich een spanning op die uiteindelijk uitmondt in een waanzinnige apotheose in het huis van Bach: de Thomaskirche in Leipzig. 
© 2018 Vannier
Bestel Cantor
Lees
RubenKorfmaker